Davos’ta şirketlerindeki cinsiyet eşitliği verilerini paylaştılar.

Reklam

DAVOS 2016-heforshe
DAVOS 2016-heforshe
DAVOS 2016-heforshe

Davos’ta şirketlerindeki cinsiyet eşitliği verilerini paylaştılar.

 

Etkinlikten bir gün önce hayatını kaybeden Küresel Etki Şampiyonlarından Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, şirket CEO’ları ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) İcra Direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka tarafından anıldı. Etkinliğe katılabilseydi Mustafa V. Koç, gelişmekte olan bir ülkeyi temsil eden tek şirket lideri olacaktı.

Dünyanın önde gelen şirketlerinden 10’u, HeForShe Eşitlik Raporu çerçevesinde liderlik kadroları ve yönetim kurulu üyelikleri de dahil olmak üzere iş gücünde cinsiyet dağılımına ilişkin son rakamlarını açıkladı. Bu tarihi açıklama için şirket CEO’ları, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) İcra Direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İyi Niyet Elçisi Emma Watson’ın da katılımıyla Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda bir araya geldi.

BM Kadın Birimi geçen yıl Davos’ta, toplumsal cinsiyet eşitliği hedefine ulaşmayı hızlandırmak amacıyla dünya çapında 10 devlet başkanı, 10 üniversite ve 10 şirket liderini değişimin savunucuları olarak harekete geçirecek HeForShe 10X10X10 ETKİ (IMPACT) Programını başlatmıştı.

Programın Kurumsal Etki Şampiyonları, kampanyaya katıldıkları günden bu yana toplumsal cinsiyet eşitliğini kurumsal bir öncelik haline getirdi. Davos’ta sergilenen şeffaf tavır da, Şampiyonlara taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdiklerini ölçmelerinde ve diğer işverenlere ilham vermelerinde yardımcı olacak.

Raporda yer alan rakamlar, hem iş gücünün genelinde hem de lider kadrolarda kadınların temsiline ilişkin büyük bir uçurum bulunduğuna işaret ediyor. On şirket içerisinde kadın temsiline ilişkin genel oran %39.7 olmasına karşın, kadın üst düzey yönetici oranı en düşük %11 ve en yüksek %33 arasında değişiyor.

Grupta yer alan şirketlerin verileri dünya ortalamasının üzerinde olsa da, BM Kadın Birimi 2030’a kadar toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmayı hedefliyor ve şirketlerin taahhütleri de bu hedefin gerçekleştirilmesine yönelik bir dizi yol haritası içeriyor.

Fortune 500 listesinde de yer alan 10 Küresel Etki Şampiyonu şirketler sırasıyla; AccorHotels, Barclays, Koç Holding, McKinsey & Company, PricewaterhouseCoopers, Schneider Electric, Tupperware Brands, Twitter, Unilever ve Vodafone.

“Bu grup küresel bir gerçeği açıkça ortaya koydu: Kadınlar liderlik rollerinde ve kayıtlı istihdam genelinde yeterince temsil edilmiyorlar,” diyen BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kadın Birimi İcra Direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka Etki Şampiyonlarının köklü değişiklik yaratmak azmini ve eşitlik profillerini açıklama cesaretini tebrik etti. Mlambo-Ngcuka, “Küresel Etki Şampiyonu şirketlerin deneyimleri sayesinde sektörleri dönüştürüp, eşit bir dünyaya ulaşmak için gereken çözümleri belirleyebiliriz. Onlar, bu konuda kurumsal liderliğin nasıl olması gerektiğini belirliyorlar” dedi.

Birleşmiş Milletler bu tür işbirliği faaliyetlerini, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni gerçekleştirme sürecinin önemli bir parçası olarak değerlendiriyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, 2030 Kalkınma Gündemi’nde hem münferit bir hedef, hem de diğer hedeflerin ayrılmaz bir parçası olarak yer alıyor. Bu nedenle, açıklama yapılırken sergilenen şeffaf duruş kaydedilen ilerlemenin ölçülmesinde önemli bir rol oynuyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmenin önemini kavrayan, ve de ilerlemeye yönelik büyük bir ihtiyacın bulunduğunu kabul eden Etki Şampiyonları şeffaflık konusunda çok cesur bir adım atmış oldu. Şirketler, iş gücünde cinsiyet dağılımına ilişkin standart rakamları düzenli aralıklarla kamuoyuyla paylaşmayı taahhüt ediyor.

Raporda yer alan diğer bulgular

   Tupperware Yönetim Kurulu’nun %40’ı ve yeni istihdam edilen personelin %61’i kadınlardan oluşuyor; Tupperware, bu on şirket arasında bu alanlarda eşitliği sağlamaya en yakın şirket olarak öne çıkıyor.

    AccorHotels ve Tupperware bugün (%40 ile %60 arasında değişen oranlarla) yönetim kurulunda temsil konusunda eşitliği sağlamış bulunuyor.

Etki Şampiyonları içerisinde, Yönetim Kurulu’nun %28,6’sı kadınlardan oluşuyor.

   Şirketler tarafından yeni istihdam edilen toplam personelin %39,9’unu kadınlar oluşturuyor. Yeni istihdam edilen personel konusunda şirketlerden dördü eşitliği yakalamış durumda: Barclays, PwC, Tupperware ve Unilever.

Hem iş gücüne ilişkin bütüncül bir bakış açısı yakalanmasını, hem de karar verici rollere ilişkin ayrıntılı bir inceleme yapılmasını sağlamak amacıyla 10 şirketin tamamı için temel veri sağlayacak dört kategori belirlendi. Bu analizde, kadın temsili konusundaki mevcut duruma ilişkin üç rakam ve şirketin hangi yönde ilerlediğini gösteren bir kilit gösterge yer alıyor. Şirketlerin tamamı 2014 yılında tamamlamış oldukları raporlardan elde ettikleri bilgileri paylaştı. Bu tarihin temel alınmasıyla, hem tüm şirketler için ortak bir başlangıç noktası belirlendi hem de 10x10x10 ETKİ Programı’nın başlangıcındaki cinsiyet dağılımına ilişkin mevcut durum görülmüş oldu. Kampanyaya destek veren şirketler, cinsiyet dağılımı konusunda şu dört kategorideki verileri paylaşıyor:

1. Şirket Geneli

2. Üst Düzey Yöneticiler

3. Yönetim Kurulu

4. Yeni İstihdam Edilen Personel.

 

BM Kadın Birimi, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç’un etkinlikten bir gün önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiştir. BM Kadın Birimi’nin ve HeForShe kampanyası’nın Türkiye’deki önemli destekçilerinden olan Mustafa V. Koç, HeForShe Etki Programına en başından beri kendisini adamış ve eşitlik raporunun hazırlanıp Davos’ta sunulması icin büyük katkılarda bulunmuştur.

Mustafa V. Koç şirket CEO’ları ve BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kadın Birimi İcra Direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka tarafından etkinliğin başında anıldı. Koç’un toplantıya katılabilseydi vereceği mesajlar ve konuşması da okundu.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç Davos’ta aşağıdaki mesajı verecekti:

“Gelişmekte olan bir ülkenin temsilcisi olarak, benzer kültürlerden başka liderleri de bu konuya sahip çıkmaları yönünde cesaretlendirmek istiyorum. Unutmayalım ki, kadınların yeterince özgürleşmediği, güçlenmediği, ve eğitim ve istihdam olanaklarına erişemediği bir dünyada kalkınma da mümkün olmayacaktır.”

Please follow and like us:
error0

Reklam
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


+ 5 = 15