Rekabetçilik Konseyi 1 Aralık’ta gerçekleşecek

Reklam

BUSINESSEUROPE

Rekabetçilik Konseyi 1 Aralık’ta gerçekleşecek

BUSINESSEUROPE 1 Aralık’ta gerçekleşecek Rekabetçilik Konseyi öncesi üye ülkelerin ilgili Bakanlarına bir mektup gönderdi.

Mektubun içeriğinde dikat çekilen konu başlıkları:

Tüm politika alanlarında yapılan çalışmaların rekabetçilik üzerindeki etkilerinin göz önünde bulundurulmasını sağlayacak bir anlayışın benimsenmesine yönelik çalışmalar ancak somut eylemlerle sonuç getirecektir.

Lüksemburg AB Dönem Başkanlığı’nın AB’nin rekabetçiliğine ilişkin raporu olumlu bir gelişmedir.

Rekabetçilik değerlendirmesi (competitiveness check-up) tüm Rekabetçilik Konseyi toplantılarında gündem maddesi olarak yer almalı ve Konsey’in “daha iyi yasal düzenleme gündemi” çalışmalarını beslemelidir.

AB – ABD arasında veri transferine olanak sağlayan ve geçtiğimiz ay geçersiz olduğuna karar verilen Güvenli Liman Anlaşması’nın güçlendirilmesi için gerekli anlaşma hızla sağlanmalıdır.

Dijital Tek Pazarın olumsuz yönde etkilenmesinin önüne geçmek için Ulusal Veri Denetim Otoritelerinin uluslararası veri transferlerine yönelik yaklaşımlarının tutarlılık teşkil etmesi sağlanmalıdır.

AB Emisyon Ticareti Sistemi’nin reformu konusu ele alınmalıdır.

Enerji yoğun sektörlerde yatırımlar düşüş eğilimindedir. Dolayısıyla ödeneklerin düşürülmesi önerisi hassasiyetle değerlendirilmeli ve 2020-2030 dönemi için öngörülen ödenek hacmi artırılmalıdır.

AB Komisyonu tarafından önerilen sosyal girişimler (sosyal haklar ve çalışan ebeveynlere yönelik öneriler gibi) çalışmalar sosyal ortaklarla yakın istişare içinde yürütülmeli ve rekabetçilik, iş yaratımı ve  istihdama katılımı üzerindeki olası etkileri dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir.

Tek Pazarın tam olarak işleyişinin önündeki engellerin kaldırılması ve mevcut kuralların daha iyi uygulanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmelidir.

Daha iyi yasal düzenleme gündeminin etkin olarak sürdürülebilmesi için bu konuda kurumlar arası anlaşma biran önce kabul edilmelidir.

Avrupa Parlamentosu veya AB Konseyi’nin yasa tasarılarında değişiklik öngörmesi durumunda bu değişikliklerin etki analizlerinin gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

Kurumlar arası müzakerelerde müzakere takvimi ve toplantıların sonuçları üzerine daha fazla bilgi paylaşılarak saydamlık artırılmalıdır.

Üye ülkeler AB yasalarını ulusal mevzuatlarına aktarırken getirdikleri ek gerekliliklerin sebep ve etkilerini açıklamalıdır.

Reform ihtiyaçlarına yönelik farkındalığın artırılması için bağımsız uzmanlardan oluşan AB Komisyonu önerisinde yer alan Ulusal Rekabetçilik Kurulları oluşturulmalıdır.

Ulusal Rekabetçilik Kurulları iş yapma ortamını etkileyen tüm konuları değerlendirmelidir.

Ana ticaret ortaklarına kıyasla verimlilik ve maaş gelişmeleri rekabetçilik ölçütü olarak önemli unsurlardır. Ancak rekabetçiliği etkileyen vergi sistemleri, idari yükler, vasıflar ve enerji maliyetleri gibi geniş kapsamlı unsurlar da değerlendirmeye dâhil edilmelidir.

 

 

Please follow and like us:
error0

Reklam
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


7 + 3 =